Skip to main content
Over Kooy

Accountancy

Accountantskantoor

Kooy kan als accountantskantoor meer voor u betekenen dan een administratiekantoor. Wat doen we specifiek als accountantskantoor voor u?

Samenstellen jaarrekening en rapportages
Samenstellen van de jaarrekening is van oudsher het terrein van de accountant. Het professionele proces met controles en verantwoordingen leidt tot een document waar partijen vertrouwen aan kunnen en mogen ontlenen. Dat is goed voor uw fiscale positie: vertrouwen van de Belastingdienst. Het is ook goed voor uw financiële positie: vertrouwen van de bank. Het is ook goed voor uw commerciële positie: vertrouwen van uw prospects, klanten en leveranciers.

Samenstellingsverklaring bij de jaarrekening
De meeste MKB-ondernemingen kunnen volstaan met een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Voor u, voor uw bank en de belastingdienst biedt deze comfort.

Controleverklaring bij de jaarrekening
Heeft uw onderneming de BV-vorm en voldoet deze aan wettelijke omvangscriteria, dan is een controleverklaring bij de jaarrekening vereist. Kooy werkt hiervoor samen met gespecialiseerde partijen.

Beoordelingsverklaring bij de jaarrekening
Is een controleverklaring bij de jaarrekening niet noodzakelijk, en kan een beoordelingsverklaring volstaan, dan kan Kooy deze zelfstandig voor u verzorgen.

Controleverklaring bij subsidies
Bij subsidie-aanvragen en voorafgaand aan de definitieve vaststelling van een subsidie vraagt de overheid vaak een verklaring van een accountant. Kooy verzorgt deze graag voor u.

Opgave voor verzekeringen
De opgaaf voor een naverrekening van een verzekering moet vaak door een accountant worden getekend. Kooy kan dit voor u verzorgen. Schadeberekeningen die zijn opgesteld door een accountant hebben een meerwaarde.

Ondernemersplan
Een investerings- en exploitatiebegroting die is opgesteld door een accountant heeft meerwaarde. Financiers en investeerders stellen dit kwaliteitslabel op prijs. Kooy is u hierbij graag van dienst.

Ondernemers adviseren en zo meerwaarde bieden vanuit onze brede expertise loopt bij Kooy door het hele proces van administratie, controle en rapportage heen.

Theo Pouwe

U herkent het belang van cijfers waar partijen vertrouwen aan kunnen en mogen ontlenen. Merkt u dat uw cijfers wel eens tot twijfel leiden?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak, bel +31 (0)78 – 673 18 88 en vraag naar Theo Pouwe AA, of mail Theo.